Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Besluitvorming

Op 6 juli 2020 behandelde de gemeenteraad de kadernota 2021-2024.

De raad besloot:

1. De eerste bestuursrapportage 2020 met bijbehorende 3e begrotingswijziging 2020 vast te stellen;

2. De financiële positie reserves en voorzieningen 2020 vast te stellen;

3. Een voorbereidingskrediet voor de N640 en een krediet voor de digitalisering van parkeerproducten vast te stellen;

4. Kennis te nemen van de kadernota 2021-2024;

5. Kennis te nemen van de risico-analyse coronacrisis.