Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Inleiding

Het financiële beleid van gemeente Etten-Leur verdelen we onder in diverse elementen waaronder de reserves en voorzieningen. In maart 2017 stelde de gemeenteraad het ‘Beleidskader reserves en voorzieningen’ in de ‘financiële verordening gemeente Etten-Leur 2017’ vast. We actualiseren het inzicht in de financiële positie jaarlijks gelijktijdig met de kadernota.

Doelstelling

De doelstelling van deze ‘Financiële positie reserves en voorzieningen 2020’ is om een actueel beeld te geven van de reserves en voorzieningen van de gemeente Etten-Leur. We geven hier inzicht in de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen. Zo kan de gemeenteraad zijn kaderstellende rol goed uitvoeren. Hierbij hoort onder andere het vaststellen van de uitgangspunten voor de reserves en voorzieningen. Deze uitgangspunten zijn afgeleid uit het ‘Beleidskader reserves en voorzieningen’.

Voor de financiële positie reserves en voorzieningen geldt als basis de uitkomsten van de jaarrekening 2019 en de huidige meerjarenraming 2020-2023. Ook nemen we de wijzigingen uit deze kadernota 2021-2024 (inclusief de eerste bestuursrapportage 2020) hierin mee.