Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Samenvatting

Deze samenvatting bevat de belangrijkste wijzigingen en beslispunten van de financiële positie.

Uit het actuele overzicht van de reserves en voorzieningen blijkt dat de gemeente Etten-Leur op 1 januari 2020 14 reserves en 17 voorzieningen heeft. We actualiseerden de uitgangspunten en het te verwachten verloop van de reserves en voorzieningen. Als basis van deze actualisatie gebruikten we de ‘Financiële positie reserves en voorzieningen 2019’, die als onderdeel van de kadernota 2020-2023 is vastgesteld.

Naast enkele tekstuele wijzigingen stellen we voor:

  1. per 1 januari 2020 de 'Voorziening claims en geschillen' op te heffen. De reden hiervoor is dat het doel waarvoor deze reserve in het verleden is gevormd, niet meer aan de orde is. De claim waarvoor we deze voorziening vormden is betaald;
  2. de ‘Financiële positie reserves en voorzieningen 2020’ vast te stellen.