Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Totaal reserves 2019-2024

De ontwikkeling van de reserves van 2019 tot en met 2024 leest u in dit overzicht.

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Algemene risico reserve

7.248

3.560

4.016

3.266

3.766

4.266

Rekeningsaldi

-3.467

0

0

0

0

0

Totaal algemene reserves

3.781

3.560

4.016

3.266

3.766

4.266

Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs

11.902

11.336

10.786

10.262

9.753

9.243

Dekkingsreserve Sportvoorzieningen

6.385

6.099

5.812

5.526

5.240

4.953

Totaal bestemmingsreserves (dekking)

18.287

17.435

16.599

15.788

14.992

14.196

Reserve Volkshuisvesting algemeen

101

101

101

101

101

101

Reserve Landschapsbeheer/-beleid

243

243

243

243

243

243

Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering

820

751

700

700

700

700

Reserve Automatisering

465

338

252

252

252

252

Reserve Elektronische dienstverlening

161

0

0

0

0

0

Reserve Beheren op Niveau

330

300

300

300

300

300

Totaal bestemmingsreserves (overig)

2.120

1.733

1.596

1.596

1.596

1.596

Reserve StructuurvisiePlus

1.239

946

941

1.370

1.657

1.944

Reserve Compenserend groen

0

0

0

41

82

123

Reserve Exploitatierisico's

8.000

8.000

9.000

9.500

10.000

10.500

Reserve Cultuur

283

237

194

163

130

97

Totaal reserves Grondbedrijf

9.523

9.184

10.136

11.075

11.870

12.665

Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf

33.711

31.912

32.347

31.725

32.224

32.724