Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Dekkingsreserve Sportvoorzieningen

Dekkingsreserve kapitaallasten Sportvoorzieningen

Datum instelling

2010

Soort reserve

Dekkingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

De reserve wordt ingezet voor de dekking van kapitaallasten van sportvoorzieningen in sportparken Lage Banken, De Streek, Hoge Neerstraat en Trivium.

Periode reserve

Afschrijvingsperiode sportvoorzieningen (40 jaar).

Minimum

€ 0

Maximum

Boekwaarde sportvoorzieningen (40 jaar).

Overige toevoegingen

Bedragen die we investeren voegen we vanuit de reserve Structuurvisie Plus toe.

Wijze van besteding

Jaarlijkse kapitaallasten van de sportvoorzieningen.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

6.672

6.385

6.099

5.812

5.526

5.240

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

286

286

286

286

286

286

Stand 31 december

6.385

6.099

5.812

5.526

5.240

4.953