Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Reserve Beheren Op Niveau

Reserve Beheren Op Niveau

Datum instelling

2019

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

Door het opheffen van de deelvoorzieningen BON maken we een tijdelijke reserve voor 3 jaar. Hiermee vangen we mogelijke financiële fluctuaties op.

Periode reserve

2019-2021

Minimum

€ 0

Maximum

€ 330.000

Overige toevoegingen

Positieve saldi op de onderdelen openbaar groen, openbare verlichting, straatmeubilair, berm- en slootbeheer, speeltoestellen, Westpolderplas en VerkeersRegelInstallaties (VRI) (exclusief uren) brengen we in het lopende begrotingsjaar ten gunste van deze reserve.

Wijze van besteding

Nadelige saldi op de onderdelen openbaar groen, openbare verlichting, straatmeubilair, berm- en slootbeheer, speeltoestellen, Westpolderplas en VerkeersRegelInstallaties (VRI) (exclusief uren) brengen we in het lopende begrotingsjaar ten laste van deze reserve. Voor het Bomenfonds ligt een claim op deze reserve van € 65.000.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

0

330

300

300

300

300

Stortingen

330

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

30

0

0

0

0

Stand 31 december

330

300

300

300

300

300