Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Reserves Grondbedrijf

Het Grondbedrijf heeft vier bestemmingsreserves. Dit zijn één egalisatiereserve en drie overige bestemmingsreserves.

De egalisatiereserve van het Grondbedrijf is de ‘Reserve exploitatierisico’s'.

De overige bestemmingsreserves van het Grondbedrijf zijn: