Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Totaal voorzieningen 2019-2024

De ontwikkeling van de voorzieningen van 2019 tot en met 2024 leest u in dit overzicht.

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Onderhoudsvoorzieningen algemene dienst

Voorziening Onderhoud Gebouwen

2.163

1.851

1.365

1.423

1.482

1.540

Voorziening Beheren Op Niveau

16.922

15.146

13.370

11.245

9.119

6.994

Voorziening Sportaccommodaties

2.470

1.508

1.451

1.780

2.109

2.438

Voorziening Inventaris gymlokalen

167

169

170

154

137

121

Voorziening onderhoud nieuwe zwembad

161

261

362

462

563

663

Voorziening Veiligheid elektrische installaties

217

125

169

212

255

299

Totaal onderhoudsvoorzieningen

22.101

19.061

16.887

15.276

13.665

12.055

Overige voorzieningen algemene dienst

Voorziening Spaarovereenkomsten personeel

258

258

258

258

258

258

Voorziening Dubieuze debiteuren Werkplein

554

524

494

494

494

494

Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers

3.048

3.052

3.053

3.054

3.055

3.056

Voorziening Riolering

2.343

2.258

1.873

1.307

669

32

Voorziening Vervanging riolering

6.216

3.927

2.257

2.194

2.190

2.187

Voorziening Dubieuze debiteuren

100

100

100

100

100

100

Voorziening Afval

0

0

0

0

0

0

Voorziening verlof Individueel Keuzebudget

207

207

207

207

207

207

Voorziening Personeel

392

277

209

209

209

209

Voorziening claims en juridische geschillen

0

0

0

0

0

0

Totaal overige voorzieningen

13.117

10.602

8.450

7.822

7.182

6.542

Voorziening Grondbedrijf

Voorziening exploitatietekorten Grondbedrijf

3.054

3.627

2.627

2.627

319

319

Totaal voorzieningen Algemene Dienst en Grondbedrijf

38.272

33.290

27.963

25.725

21.166

18.916