Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Afval

Voorziening

Afval

Grondslag

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Egaliseren van resultaten op het product ‘Afval’ om schommelingen in het tarief te voorkomen.

Looptijd

Onbepaald.

Toevoeging

Een positief resultaat op het product ‘Afval’ wordt toegevoegd aan de voorziening.

Aanwending

Een negatief resultaat op het product ‘Afval’ wordt gedekt door een bijdrage uit de voorziening.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

532

0

0

0

0

0

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Verminderingen

532

0

0

0

0

0

Stand 31 december

0

0

0

0

0

0