Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers

Voorziening

Pensioen politieke ambtsdragers

Grondslag

Voor (oud) wethouders is een pensioenvoorziening gevormd.

Looptijd

Onbepaald.

Toevoeging

Op basis van de nieuwe berekening per 31 december vinden (wanneer nodig) toevoegingen plaats.

Aanwending

Uitbetaling van de pensioenen.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

2.463

3.048

3.052

3.053

3.054

3.055

Stortingen

721

86

84

84

84

84

Verminderingen

136

82

83

83

83

83

Stand 31 december

3.048

3.052

3.053

3.054

3.055

3.056