Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Personeel

Voorziening

Personeel

Grondslag

Deze voorziening is ingesteld om de financiële gevolgen van met name tijdelijke (onvermijdbare) boventalligheid en/of afvloeiing van medewerkers mogelijk te maken.

Looptijd

Afhankelijk van getroffen regelingen.

Toevoeging

Afhankelijk van getroffen regelingen.

Aanwending

Afhankelijk van getroffen regelingen.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

303

392

277

209

209

209

Stortingen

208

0

0

0

0

0

Verminderingen

118

116

68

0

0

0

Stand 31 december

392

277

209

209

209

209