Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Riolering

Voorziening

Riolering (tot 2017 Egalisatie riolering)

Grondslag

Van derden verkregen middelen die specifiek aan riolering besteed moeten worden. Egaliseren van resultaten op het product ‘Riolering’ gebeurt om schommelingen in het tarief te voorkomen.

Looptijd

Onbepaald.

Toevoeging

Een positief resultaat op het product ‘Riolering’ voegen we toe aan de voorziening. Ook een positief resultaat op de kapitaallasten van de riolering voegen we toe aan de voorziening.

Aanwending

Een negatief resultaat op het product ‘Riolering’ dekken we door een bijdrage uit de voorziening. Ook dekken we een negatief resultaat op de kapitaallasten van de riolering door een bijdrage uit de voorziening.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

1.832

2.343

2.258

1.873

1.307

669

Stortingen

511

0

0

0

0

0

Verminderingen

0

85

385

565

638

638

Stand 31 december

2.343

2.258

1.873

1.307

669

32