Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Verlof Individueel Keuzebudget

Voorziening

Verlof Individueel Keuzebudget

Grondslag

In 2017 is het Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. Het IKB is een vrij besteedbaar budget en geeft keuzevrijheid voor een werknemer. Een van de onderdelen is het aankopen van verlof. Het gaat om 144 uur per jaar bovenwettelijk verlof. Dit verlof heeft een vervaltermijn van 5 jaar. Een medewerker kan op deze manier in totaal 720 uur kopen en deze uren op een later moment opnemen. 

Looptijd

Onbepaald

Toevoeging

Jaarlijks op basis van het verlofoverzicht van 31 december.

Aanwending

Afhankelijk van de opname van verlof.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

120

207

207

207

207

207

Stortingen

87

0

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

0

0

Stand 31 december

207

207

207

207

207

207