Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Vervanging riolering

Voorziening

Vervanging riolering

Grondslag

Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen voor rioleringen.

Looptijd

Onbepaald.

Toevoeging

De jaarlijkse toevoeging is gebaseerd op de tariefopbouw van de rioolheffing in het geldende ‘Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP)’.

Aanwending

Jaarlijks wordt een bedrag aan de voorziening onttrokken om daarmee gedeeltelijk de kapitaallasten in de toekomst te temperen.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

5.626

6.216

3.927

2.257

2.194

2.190

Stortingen

940

842

986

1.022

1.042

1.042

Verminderingen

350

3.130

2.656

1.085

1.045

1.045

Stand 31 december

6.216

3.927

2.257

2.194

2.190

2.187