Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Kosten

Personeelskosten
De CAO heeft een looptijd tot 1 januari 2021. Voor de volgende jaren baseren we ons op de door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerde cijfers van de ‘prijs overheidconsumptie, beloning werknemers’. Op basis van deze aannames ziet de indexering van de totale personeelslasten er als volgt uit:

2020

2021

2022

2023

2024

CAO ontwikkelingen

1,96%

2,60%

1,90%

1,90%

2,00%

Kosten derden
Voor de kosten derden zoals inhuur personeel, energie, duurzame zaken en overige goederen en diensten gelden de volgende indexeringspercentages:

2020

2021

2022

2023

2024

Inhuur personeel

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

1,50%

Duurzame zaken

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

1,50%

Overige goederen en diensten

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

1,50%

Deze percentages baseren we op de door het CPB gepubliceerde cijfers van de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie’.