Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Uitgangspunten

Voor het opstellen van de kadernota 2021-2024 moeten we de meerjarenraming actualiseren.
Hiervoor passen we diverse indexeringpercentages voor de jaren 2021-2024 aan. De maatregelen uit deze kadernota verwerkten we niet in dit overzicht.

Inwoners en woningen

We actualiseren de prognoses voor inwoner- en woningaantallen. De actuele cijfers baseren we op de prognoses van de eigen organisatie op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aangezien de definitie van een woning(eenheid) voor de verschillende onderdelen binnen de begroting verschillend is, geven we de mutatie van de woningaantallen als kader mee.

woningen

toename

inwoners

toename

2019

18.967

101

43.780

106

2020

19.068

175

43.886

228

2021

19.243

361

44.114

469

2022

19.604

350

44.583

455

2023

19.954

250

45.038

325

2024

20.204

126

45.363

126

2025

20.330

126

45.489

126

2026

20.456

126

45.615

126

2027

20.582

126

45.741

126

2028

20.708

126

45.867

126

2029

20.834

45.993