Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Loonkosten

De looptijd van de huidige CAO is van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Voor de loonkosten vanaf 2020 maken we een inschatting van de CAO stijging. Voor deze inschatting gebruiken we de indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. Deze cijfers gebruikt de Rijksoverheid ook bij het opstellen van de circulaires van het gemeentefonds.