Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Financiering

2020

Door een tekort aan liquide middelen trokken we in het eerste kwartaal 2020 kasgeldleningen aan. De rentepercentages voor deze kasgeldleningen waren negatief (tussen -0,25% en -0,46%). We ontvingen rente voor het afsluiten van deze leningen.

Geldleningen
In 2020 verlengden we de looptijd van een lening met 20 jaar. We besparen hierdoor € 109.000 per jaar. Ook sloten we twee nieuwe leningen van € 5 miljoen af: een met een looptijd van 15 jaar met een rente van 0,29% en een met looptijd van 20 jaar met een rente van 0,16%.

2021-2024

In onze berekeningen gebruiken we twee rentepercentages:

- een rentepercentage voor het Grondbedrijf;

- een rentepercentage voor de overige investeringen.

De regelgeving schrijft voor hoe we deze percentages moeten bepalen. Voor de kadernota 2021-2024 hanteren we de percentages die we in de begroting 2020 gebruikten: 1,62% voor het Grondbedrijf en 1,0% voor de overige investeringen.

Bij het opstellen van de begroting 2021 bepalen we de definitieve percentages.