Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Werken

Bedrijventerreinen

In regionaal verband zijn met de provincie afspraken gemaakt over de bedrijventerreinen. Hergebruik heeft de hoogste prioriteit. De gemeente volgt daarbij de regionale afspraken met de provincie over de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Zolang we via herontwikkeling van bestaand bedrijventerrein aan de vraag kunnen voldoen, hoeven we niet over te gaan tot de aanleg van nieuw bedrijventerrein. In de omgevingsvisie nemen we daarover een besluit.

Een overzicht van de totale voorraad aan bedrijfskavels bij het Grondbedrijf leest u in de bijlage ’Uitgifte bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandel 2021-2024’. Wanneer we de voorraad bedrijfskavels afzetten tegen de prognose, dan blijkt dat de bestaande voorraad voor kleinschalige bedrijvigheid tot 2021 voldoende is. Om ook na deze periode te kunnen voorzien in bedrijfsgrond kochten we de locatie Oude Kerkstraat 2 aan. Deze locatie wordt na sanering aan de gemeente overgedragen. De overdracht verwachten we eind 2021. Grootschalige bedrijven (meer dan een hectare) kunnen we niet meer onderbrengen. Behalve de gemeente hebben ook anderen een beperkt aantal bedrijfskavels in de verkoop.

Detailhandel

Bij detailhandel ligt het accent op het Winkelhart en wijk- en buurtcentra. Samen met vastgoedeigenaren en ondernemers kijken we naar de positie van het Winkelhart en andere centra. We werken aan concrete maatregelen om de leegstand aan te pakken. Ook bestaat de noodzaak om het totale winkelaanbod terug te brengen. In de omgevingsvisie komen we met voorstellen.

Kantoren

Etten-Leur heeft geen gronden meer beschikbaar voor de bouw van kantoren. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt om daar waar mogelijk het volume te laten krimpen.