Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor het vertrouwen in de gemeente (schaal 1-10)

2019

6,6

6,5

6,2

Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met de gemeente (schaal 1-10)

2019

6,2

6,2

6,1

Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente (schaal 1-10)

2019

6,9

6,8

6,7

Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening

(schaal 1-10) 1

2019

7,9

6,9

6,8

Plaats goedkoopste gemeenten in West-Brabant voor woonlasten gemeente. 2

2020

3

10

-

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (BBV)

2019

619

643

678

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV)

2019

647

666

753

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (BBV)

2019

239.000

254.000

260.000

  1. 1 Dashboard dienstverlening. Betreft het gemiddelde van de beoordelingen balie, telefonie en digitaal. Cijfer gemeenten is gemiddelde alle deelnemende gemeenten Dashboard dienstverlening. Voor 2019 zijn geen gegevens beschikbaar, omdat de gemeente zelf geen metingen heeft gedaan met behulp van het Dashboard dienstverlening. De bron voor de cijfers bij laatste meting en gemeenten is Waarstaatjegemeente.
  2. 2 COELO-atlas

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl