Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Daarmee betalen we het grootste deel van de activiteiten die we opnemen in de begroting.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De gemeente voert binnen dit taakveld de volgende werkzaamheden uit:

  • het Rijk baseert de algemene uitkering voor het gemeentefonds op zo’n 60 maatstaven. Voorbeelden hiervan zijn de oppervlakte van de gemeente, het aantal inwoners en het aantal bijstandsgerechtigden;
  • het Rijk stuurt driemaal per jaar een brief met daarin de laatste verwachtingen voor de uitkeringen. We berekenen wat dat voor de gemeente betekent. Wijzigingen verwerken we in de bestuursrapportages, kadernota en begroting.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
uitvoering algemene uitkeringen en integratie-uitkering sociaal domein.