Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Beheer overige gebouwen en gronden

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We zijn niet verplicht gebouwen of gronden in bezit te hebben. Als dat wel zo is, moeten we -net als andere eigenaren van gebouwen en gronden- voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn wetten rondom de veiligheid van gebouwen en het gebruik van het gebouw of de grond. Als derden een gebouw of grond huren of gebruiken dan moeten we dit goed regelen in contracten.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We hebben onroerende zaken in bezit. Het is daarom mogelijk om panden en gronden af te stoten.

Binnen dit taakveld valt onder andere:
Accommodatiebeleid en -beheer.