Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Belasting overig

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De onroerendezaakbelasting (OZB) is verplicht. De gemeente bepaalt zelf welke lokale belastingen ze oplegt. Voorbeelden hiervan zijn belasting op honden, forensen, parkeren, reclame en precario. Wij kozen voor hondenbelasting en precariobelasting. Bij de uitvoering hiervan moeten we ons houden aan wettelijke voorschriften.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Honden- en precariobelasting zijn niet wettelijk verplicht. We heffen geen andere belastingen.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
hondenbelasting en precariobelasting.