Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Burgerzaken

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De gemeente moet de basisregistratie personen (BRP), de burgerlijke stand, nationaliteitswetgeving, de Kieswet, de Paspoortwet en de Wegenverkeerswet 1994 uitvoeren. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor het:

  • registreren van persoonsgegevens;
  • opmaken van akten van geboorte, huwelijk, echtscheidingen en overlijden;
  • sluiten van huwelijken en partnerschappen;
  • organiseren van verkiezingen;
  • afgeven van reisdocumenten, rijbewijzen en andere documenten;
  • bijhouden van beveiligingsmaatregelen op dit taakveld;
  • begeleiden van inwoners bij verzoeken om Nederlander te worden.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Voor de uitvoering van het raadsprogramma en in het kader van de Ambitie dienstverlening ontwikkelen en verbeteren we de gemeentelijke dienstverlening. Activiteiten die hiermee samenhangen zijn onder andere: klanttevredenheidsonderzoek, ondernemerspeiling, digitalisering dienstverlening, hostmanship, cultuuromslag manier van werken en lean-klantreis.

Dit is meer dan wettelijk verplicht. Er komen echter meer wettelijke verplichtingen voor de digitalisering van producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn de komende Wet digitale overheid (Wdo), Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur en de Regeling voorzieningen Generieke Digitale Infrastructuur. Ook heeft Europese regelgeving gevolgen voor de Nederlandse dienstverlening vanuit de overheid. Bovendien vraagt de Omgevingswet een cultuurverandering die besloten is in de waarden van hostmanship.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
ambitie dienstverlening, huwelijken, burgerlijke stand, naturalisatie, bevolkingsregister, reisdocumenten, rijbewijzen, verkiezingen en landmeten.