Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Onroerendezaakbelasting woningen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De gemeente moet de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) uitvoeren. Volgens de wet WOZ moet de gemeente elk jaar de waarde vaststellen van verschillende soorten onroerende zaken.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Om deze werkzaamheden efficiënt uit te kunnen voeren besteden we deze samen met een groot aantal andere gemeenten uit aan de belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
heffing en invordering OZB woningen.