Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Overige baten en lasten

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Dit is een verplicht taakveld, waarop de gemeente bijhoudt welke overige inkomsten en uitgaven zij heeft. Deze posten kunnen niet direct toegerekend worden aan één taakveld of hiervoor moet nog een bestemming komen. Voorbeelden zijn een nog niet verwerkte bezuiniging of de post onvoorzien.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Als ambitie is het optimaliseren en innoveren van de bedrijfsvoering opgenomen.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
algemene baten en lasten, post onvoorzien en bedrijfsvoering algemeen.