Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Parkeerbelasting

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Er is geen wettelijke taak op het gebied van parkeren. We stellen ons eigen beleid op en voeren dit zelfstandig uit.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De basis is het opgestelde parkeerbeleid. De ondergrondse parkeergarage is ons eigendom. We brachten het beheer onder in een stichting. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) houden toezicht op het parkeren op straat. Ook geven we parkeervergunningen uit voor het centrum en andere plaatsen.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
straatparkeren.