Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Percentage inwoners dat zich meestal/altijd veilig voelt in de buurt

2019

86

87

83

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (BBV)

2019

5,1

3,9

3,5

Vernieling en beschadeging per 1.000 inwoners (BBV)

2019

5,4

6,9

4,5

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (BBV)

2018

2,2

1,7

2,0

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (BBV)

2018

0,9

0,9

1,0

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar (BBV)

2019

131

182

122

Aantal verwijzingen Halt

2019

41

58

4504

Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen (BBV)

2018

1,14

0,0

1,0

Percentage jongeren (12-21 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (BBV)

2019

0,4

0,2

0,3

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl