Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat is de stand van zaken in 2020?

Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling

Uitvoering

Toelichting

1. Samen met onze partners de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente waarborgen en waar mogelijk bevorderen en versterken.

2. Het verhogen van het veiligheidsgevoel. Met partners werken we aan preventie en bewustwording en pakken we de regierol op.

3. Samen met partners de georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

De reguliere aanpak loopt door; extra aandacht door bijvoorbeeld het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten zijn onder invloed van de coronacrisis tijdelijk vooruit geschoven.

4. We betrekken andere maatschappelijke vraagstukken bij veiligheid (verbinding veiligheid en zorg).

5. Veiligheid vergroten door samenwerking in een netwerk.