Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wettelijke taken

We geven in dit programma per taakveld inzicht in de wettelijke en niet-wettelijke taken.