Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Crisisbeheersing en brandweer

Wat moet de gemeente wettelijk doen?
Wanneer er in de gemeente Etten-Leur een incident plaatsvindt worden de politie, brandweer en ambulancedienst ingezet. Bij een crisis of een ramp is er meer coördinatie nodig. Op dat moment treedt de regionale crisisbeheersingsorganisatie in werking. De gemeente is verplicht:

  1. functionarissen te leveren voor de regionale crisisbeheersingsorganisatie;
  2. functionarissen in de crisisbeheersing op te leiden en geoefend te houden;
  3. acute hulpverlening (ambulancezorg, brandweerzorg en politiezorg) te garanderen door deelname aan de veiligheidsregio.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De gemeente en de gehele veiligheidsregio streeft naar een crisisorganisatie op hoog niveau. We voldoen hieraan door het regionale jaarplan opleiden, trainen en oefenen.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
fysieke veiligheid, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, gemeentelijk crisismanagement.