Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Score duurzaamheidbalans infrastructuur en bereikbaarheid (score 1-100)1

2017

43

45

42

Geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 inwoners

2018

6,1

5,7

6,4

  1. 1 Telos universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

Voor wegen, openbaar groen en deels openbare verlichting legden we de kwaliteitseisen vast in de notitie Beheren op Niveau. Deze normering sluit aan op de normen van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW. In Etten-Leur gebruiken we niveau 5 en niveau 1 niet. Niveau 5 is te kostbaar en niveau 1 mag niet voorkomen.

Prestatie-indicator

gewenst niveau

2017

2018

2019

  • Centrumgebied

4

3,6

4

4

  • Bijzondere omgeving

4

3,5

4

4

  • Groengebieden

4

3,5

4

4

  • Hoofdwegenstructuur

3

3,4

3

3

  • Fietspaden

4

3,6

4

4

  • Woonwijken

3

3,5

3

3

  • Buitengebied

2

3,6

2

2

  • Bedrijventerrein

3

3,4

3

3