Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat zijn onze doelstellingen?

  1. De score ‘infrastructuur en bereikbaarheid’ in de TELOS1 duurzaamheidsbalans (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 45.

  2. Het aantal geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 inwoners is lager dan 6.

  3. We proberen de normen voor de kwaliteit van het beheer van wegen en openbare verlichting te behalen2