Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Economische haven en waterwegen

Tot dit taakveld hoort het onderhoud van sloten en waterlopen.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Samen met het Waterschap hebben we een wettelijke taak in het onderhoud van de sloten en waterlopen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We voeren het onderhoud uit volgens de eisen van het Waterschap.