Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Openbaar vervoer

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Deze taak bevat geen wettelijke verplichting.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We subsidiëren de Wijkbusvereniging.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
openbaar vervoer en kleinschalig collectief vervoer.