Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Recreatieve havens

Tot dit taakveld hoort de exploitatie van de jachthaven bij de Westpolderplas.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Er is geen wettelijke taak.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De gemeente verpacht een jachthaven.