Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Startpositie 2020-2024

-213

-152

-154

-158

-155

Actualisatie begroting 2020-2024

1. Reclame-inkomsten centrum

We kunnen de taakstelling voor reclame-inkomsten in het centrumgebied niet realiseren.

-15

-15

-15

-15

-15

2. Reclame-inkomsten mast

We kunnen de taakstelling voor reclame-inkomsten uit reclamemasten niet volledig realiseren.

0

-50

-50

-50

-51

3. Reclame-inkomsten

We nemen een reële raming op voor inkomsten uit een reclamemast.

0

13

25

25

25

4. Grondverkoop

We verkochten grond aan de Lange Brugstraat en aan de Oude Bremberg.

52

0

0

0

0

Totaal wijzigingen

37

-53

-40

-40

-41