Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Waardering van het ondernemingsklimaat (schaal van 1-10)

2018

6,80

6,85

6,41

Waardering van het vestigingsklimaat (schaal van 1-10)

2018

6,80

7,03

6,40

De waardering van de bedrijfsomgeving (schaal 1-10):

- staat openbare ruimte

2018

6,90

7,36

7,07

- veiligheid

2018

6,90

7,33

7,13

- bereikbaarheid

2018

6,90

6,48

6,01

- bevoorrading

2018

-

7,53

7,38

- parkeermogelijkheden

2018

6,30

6,69

7,17

Waardering ondernemers directe dienstverlening (schaal van 1-10)

2018

6,40

6,80

6,44

De waardering voor de samenwerking met ondernemers (schaal van 1-10)

2019

-

6,15

5,69

Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV)

2019

126,6

133,3

147,3

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (BBV).

2019

53,6

53,5

49,9

De waardering voor de communicatie en voorlichting (schaal van 1-10)

2018

6,17

6,32

6,02

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl