Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Bedrijfsloket en regelingen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Voor dit onderdeel bestaat geen wettelijke verplichting.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We hebben een apart ondernemersloket en een specifieke bedrijvencontactambtenaar. Via REWIN trekken we nieuwe bedrijven aan en bieden we hen ondersteuning. Daarnaast richten we ons specifiek op startende ondernemers en ondersteunen hen in hun activiteiten. Periodiek voeren we een ondernemerspeiling uit. Er is een weekmarkt.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
voorlichting, advies en dienstverlening aan bedrijven en weekmarkten.