Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Economische ontwikkeling

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Deze taak is geen wettelijke verplichting.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Alle inzet voor economische ontwikkeling is meer dan wettelijk verplicht. Een sterke lokale economie is voor Etten-Leur van groot belang. We willen een sterk ondernemersklimaat. We staan open voor nieuwe ideeën en (maatschappelijk) ondernemerschap. Samen met ondernemers en onderwijs werken we continu aan de ontwikkeling van de lokale economie en goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
lokale- en regionale versterking van de economische structuur, samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen