Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Openbaar basisonderwijs

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De gemeente moet zorgen voor voldoende openbaar onderwijs voor de inwoners. Ook wanneer het openbaar onderwijs is verzelfstandigd, blijft deze zorgplicht van kracht. In de wet staan verschillende taken en bevoegdheden. Die zijn gericht op het waarborgen van de continuïteit en op de handhaving van het specifieke karakter van het openbaar onderwijs.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Nee.

Binnen dit taakveld valt onder andere:
bijzonder basisonderwijs.