Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen

2019

83

84

74

Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen is in de buurt

2019

84

87

81

Score natuur en landschap (Telos duurzaamheidsbalans score 1-100)

2017

51

51

47

Percentage niet-wekelijkse sporters van 19 jaar en ouder (BBV)

2016

45,3

46

49,3

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl, behalve score natuur en landschap.