Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat zijn onze doelstellingen?

  1. Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%.
    Het percentage niet-wekelijkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%.

  2. Sportverenigingen nemen zelf verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties.

  3. Alle inwoners, in het bijzonder de jeugd, de senioren, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen, kunnen plezier beleven aan cultuur en evenementen.

  4. Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen in de buurt is, is minimaal 86%.

  5. De score natuur en landschap (Telos1 duurzaamheidsscore) is minimaal 51 (schaal 1-100).

  6. We behouden het bestaande voorzieningenniveau en het aanbod van Nieuwe Nobelaer.