Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Cultureel erfgoed

Tot dit taakveld hoort het behouden en voor het publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Het behoud van cultureel erfgoed is een wettelijke taak. We spelen hierin een belangrijke rol. Zo is de bescherming van rijksmonumenten onze taak en moeten we bij een vergunningaanvraag onafhankelijk en deskundig advies inwinnen. Hiervoor moeten we gebruik maken van een deskundige adviescommissie op het gebied van erfgoed. De gemeente is verplicht hiervoor een verordening vast te stellen waarin de inschakeling van een dergelijke adviescommissie is geregeld.

Ook moet de gemeente bij ruimtelijke plannen rekening houden met het aanwezige culturele erfgoed en gemotiveerd aangeven hoe we hier in ruimtelijk opzicht mee omgaan.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Op basis van de Erfgoedverordening heeft de gemeente 99 gemeentelijke monumenten aangewezen. Voor deze gemeentelijke monumenten is subsidie beschikbaar. Ook voor een aantal rijksmonumenten is subsidie beschikbaar.