Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Cultuurpresentatie, productie en participatie

Hieronder vallen de activiteiten voor de bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Voor dit taakveld zijn geen wettelijke verplichtingen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We hebben een marktplaats cultuureducatie (KOEPEL). Deze marktplaats treedt op als adviseur en kwaliteitsbewaker voor het kunst- en cultuuraanbod voor de scholen. Culturele verenigingen ontvangen subsidies. Ook ondersteunen we hen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

We hebben een budget voor de verzekering en het onderhoud van kunstwerken in de wijken.
We ondersteunen het cultuurcentrum (inclusief de bibliotheek) met subsidie.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
cultuureducatie, kunst, Nieuwe Nobelaer, beheer en onderhoud kunstobjecten.