Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Media

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Volgens de Mediawet moeten we zorgen voor een lokale omroep. Ook het stimuleren van lezen valt onder dit taakveld. De bibliotheekwet van 2015 verplicht de gemeente niet om een bibliotheekvoorziening te hebben. Hierin staat wat de gemeente moet doen als ze de subsidie van de bibliotheek wil stoppen. In deze wet zijn ook de regels over digitale dienstverlening vastgelegd.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De lokale omroep ging in 2018 op in een Streekomroep. We leveren hieraan een financiële bijdrage ter hoogte van het wettelijk minimum. Voor de bibliotheek doen we meer dan de wet voorschrijft. De bibliotheek is een onderdeel van de totale opzet van cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer. Nieuwe Nobelaer is de huiskamer van de gemeente. Hierin vinden allerlei activiteiten plaats.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
bibliotheek en mediabeleid.