Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Sportaccommodaties

De accommodaties voor sportbeoefening, zoals het zwembad, sporthallen en de sportvelden, vallen onder de taakvelden.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Het is geen wettelijke taak om sportaccommodaties te realiseren en in stand te houden.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We zijn eigenaar van de gronden bij en onder publieke binnen- en buitensportaccommodaties. De sportverenigingen zijn eigenaar van de opstallen. We geven subsidies aan sportverenigingen.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
zwembad De Banakker, tennisbanen, gymlokalen, sportterreinen Lage Banken, Hoge Neerstraat, De Streek en Trivium.