Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Sportbeleid en activering

Hieronder vallen de niet-fysieke maatregelen voor het stimuleren van professionele en amateursport:

  • stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
  • ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
  • ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
  • sport in de buurt en combinatiefuncties.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Er is geen wettelijke verplichting. Er zijn wel relaties met de wetten in het sociaal domein en de Wet Publieke Gezondheid.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We zetten de combinatiefuncties (3,6 fte) in op scholen om kinderen kennis te laten maken met bewegen en sport. Dit gebeurt samen met Surplus, de scholen en de sportverenigingen. De overheid biedt de combinatiefuncties aan. We vragen hier jaarlijks een bijdrage aan.

Binnen dit taakveld valt onder andere:
sportverenigingen.