Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat zijn onze doelstellingen?

  1. Onze inwoners geven voor onze inspanning om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappij het rapportcijfer van minimaal een 7.

  2. Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen) is minimaal 74%.

  3. Het percentage mantelzorgers met hoge belasting is maximaal 30%.

  4. Het percentage inwoners dat nauwelijks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart, is minimaal 60%.

  5. Het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking is maximaal 3,7%.

  6. Het percentage inwoners dat nauwelijks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelijk leven is hoger dan 74% (burgerpeiling).