Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Begeleide participatie

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We moeten de Wet sociale werkvoorziening (WSW) uitvoeren. De WSW is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking niet onder normale omstandigheden kunnen werken. We moeten ervoor zorgen dat inwoners met een WSW-indicatie (in of via een sociale werkvoorziening) toch kunnen werken.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We voeren uit wat er in de WSW staat.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
trajectbegeleiding arbeidsbemiddeling, WSW.